6 Ocak 2011 Perşembe

5. SINIF 3. ÜNİTE TEST SORULARI


5. SINIF 3. ÜNİTE TEST SORULARI
1)Hz Muhammed’in gençlik yıllarındaki yaşamıyla ilgili hangi seçenekte yanlış bir bilgi bulunmaktadır?
a)Geçimini sağlamak amacıyla ticaretle uğraşırdı.      
b)Dürüst ve güvenilir bir kişiliği vardı.
c)Gençlik yıllarını Medine şehrinde geçirmişti.           d)Haksızlıkların karşısında yer almıştı.
2) Hz Muhammed’ e “ Muhammed’ül-Emin” ismi neden verilmişti?
a)Dürüst olduğu için         
b)Güvenilir olduğu için          
c)Doğru bir insan olduğu için         d)Hepsi
3)Hz Muhammed’in Hz. Hatice ile evliliği ile ilgili hangi seçenekte yanlış bir bilgi bulunmaktadır?
a)Hz Muhammed’le Hz Hatice sade bir törenle evlendiler.
b)Evlilikleri sevgi ve saygı üzerine kuruluydu.
c)Kurulan bu yuva aynı zamanda diğer insanlar için örnek olmuştur.
d)Hz Muhammed eşi Hz Hatice’den önce vefat etmiştir.
4)Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Hz Hatice ile evliliği ile ilgili yanlıştır?
a)Bu evlilikten yedi çocukları olmuştur.
b)Bulardan ilki Kasım’dır. Henüz bebekken vefat etmiştir.
c)Kız çocukları Rukiye Ümmü gülsüm Zeynep ve Fatma’dır.
d)Abdullah Peygamberimizin hem babasının hem de oğlunun adıdır.
5)Peygamberimizin aile hayatı ve evlilikleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)Hz Hatice’nin vefatından sonra mariye adında bir kadınla evlenmiştir.
b)Mariyeden İbrahim adında bir erkek ocuğu olmuştur.
c)Peygamberimizin Fatıma haricindeki tüm çocukları ondan önce vefat etmiştir.
d)Peygamberimizin erkek çocukları büyüyüp evlenmişlerdir. 
6)Her açıdan bize örnek olan Hz Muhammed aile içindeki davranışlarıyla da bizlere örnek olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in ailesi içindeki örnek davranışlarından değildir?
a)Hz Muhammed aile bireyleri arasında ayrım yapardı
b)Hz Muhammed aile bireylerinin görüşlerine değer verirdi.
c)Hz Muhammed akrabalarını ziyaret ederdi
d)Hz Muhammed aile bireylerini severdi.
7) “Kardeşlerini güler yüzle karşılamanda bir iyiliktir.”(Hz Muhammed)
     “Güzel söz de bir sadakadır”(Hz Muhammed)
Yukarıdaki sözlerinde Hz Muhammed neyin önemine dikkat çekmiştir?
a)güler yüzlü olmanın önemine
b)güzel söz söylemenin önemine
c)kimseyi kırmamalı ve azarlamaktan kaçınmalıyız.
d)hepsi
8)Hz Muhammed bir gün torunlarından birini kucağına almış ve onu öpmüştü. Bir arkadaşı onun bu davranışını şaşkınlıkla seyrediyordu. Sonunda dayanamayarak “Benin on tane çocuğum var ama bugüne kadar hiç birini öpmedim.”dedi. Hz Muhammed onun bu sözlerini dinledikten sonra şöyle dedi. “..........................................”
Sizce Hz Muhammed ne demiştir?
a)Çocuklarımızı çok sevmeliyiz                         b)Çocuklar arasında ayrım yapmamalıyız.
c)Merhamet etmeyene merhamet edilmez.      d)Çocuklara sevgiyle yaklaşmalıyız.
9)Bir ailede mutluluk ve huzurun devamını sağlayan en önemli unsur aile bireylerinin birbirleriyle konuşmalarıdır. Herhangi bir konuda başkalarının görüşlerine başvurmak, fikir alışverişinde bulunmak insana neler kazandırır?
a)Doğru karar vermeyi sağlar.
b)Aile bireyleri birbirine daha fazla kenetlenir.
c)Karşılaşılan problemler daha kolay çözülür
d)Ailede babanın dediğin yapmak gerekir.
10) “Şüphesiz ki Allah ;adaleti iyilik yapmayı yakınlara yardım etmeyi emreder....”(Kur’an-ı Kerim)
       “.... Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabalarını ziyaret etsin”(Hz Muhammed)
Yukarıdaki ayet ve hadislerde neyin önemi vurgulanmaktadır?
a)istişare              b)sılah-i rahim             
 c)sevgi                d)saygı
11)Hz Muhammed’in ailesi Müslümanlar için örnek bir ailedir. Onlar birçok sıkıntıya göğüs germiştir. Hem sevinçler yaşamış hem de üzüntüler görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in ailesinin örnek davranışlarından biri değildir?
a)sevinç ve sıkıntılar paylaşılırdı.                     b)misafire cömert davranılırdı.
c)israftan kaçınmazlardı.                                         d)Yoksullar ve yetimler gözetilirdi.
ÜZÜLME (Aşağıdaki 12,13,14. soruları bu metne göre cevaplayınız)
Hz Muhammed’e ilk vahiy Hira mağarasında geldiğinde telaşlanmış heyecanlanmıştı. Olup bitenleri eşi Hz Hatice’ye anlattı. Hz Hatice de eşinin bu sıkıntısın paylaşmış ve ona destek olmuştur. Ona şu özlerle moral vermiştir. “Korku ve endişe duymana gerek yok. Üzülme Allah senin gibi ir kulunu utandırmaz. Çünkü sen sözün doğrusunu söylersin ve emaneti korurusun yoksula yardım eder misafire ikramda bulunursun, başı sıkışanın yardımına koşarsın”
12)Hikayede anlatılan olay nerede geçmektedir?
a)Hira mağarasında           b)Peygamberin evinde              c) Medine’de              d)Kabe’de
13)hikayede hangi olaydan bahsedilmektedir?
a)Peygamberimizin evliliği                     b)onun dürüst oluşu
c)ilk vahin gelişi                                       d)Peygamberin güvenilir olmasından
14)Bu hikayede asıl anlatılmak istenen yada öne çıkan duygu nedir?
a)sevgi        b)saygı           c)güven             d)paylaşma
15)İsraf edilen bir ekmek ile portakal çöp kurusunda karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisini konuşmuş olamazlar.?
a)ekmek;beni farklı yemeklerin yapımında kullanabilirlerdi.
b)portakal; benim suyumu sıkıp içebilirlerdi.
c)iyi ikimizi de buraya atmışlar.
d)onlar bizim gibi değerli nimetlerin farkına varamadılar 
16) I   -Ben yüce Allahın  
       II –Cebrail bana komşuluk hakkında o kadar çok şey söyledi ki
       III-Komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim 
Hz Muhammed’in yukarıdaki sözü doğru bir şekilde nasıl sıralanmalıdır?
a)I –II-III                  b)II-I-III            c)III-II-I            d) II-III-I
17)Peygamberimizin öğütlerinden komunun komşu üzerinde bir çok hakkı olduğunu anlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri değildir?
a)Borç istediğinde borç vermek                               b)hastalandığında ziyaret etmek
c)Fakirliğe düştüğünde ona yardım etmek           d)Cenazesine katılmamak
18)Peygamberimiz işaret ve orta parmağıyla işaret ederek “gere kendisine gerekse başkasına ait bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben cennette işte böyle yan yanayız.” Buyurmuştur. Peygamberimiz yukarıdaki sözünde neden bahsetmektedir.?
a)misafirlerin önemine                               b)komşuluk ilişkilerine
c)yetimi gözetmenin karşılığına               d)insanlar arası ilişkiye
19)Hz Muhammed’in öksüz ve yetim olarak büyümesi onun öksüz ve yetimlerin durumunu anlamasına nasıl katkı sağlamış olabilir?
a)Yetimleri görünce dayanamayıp kaçmıştır.
b)öksüz insanları olduğu yerlerde durmamıştır.
c)öksüz ve yetimleri koruyup gözetmiştir.
d)şehit yakınlarıyla ilişkisini kesmiştir.
20) “Allah katında arkadaşların e hayırlısı arkadaşlarına hayırlı olandır komşuların hayırlısı da komşusuna en hayırlı olandır.”(Hz Muhammed) Peygamberimizin Bu sözünden hangi öğüdü çıkaramayız? 
a)arkadaşlarımıza yardımcı olmalıyız
b)komşuluk ilişkilerine önem vermeliyiz.
c)ne arkadaşlarımızı ne de komşularımıza hayırlı olmamıza gerek yoktur.
d)faydalı bir insan olmaya özen göstermeliyiz.
21)Hz Muhammed’e sevgimizi bağlılığımızı ve sayımızı belirtmek için yaptığımız  duaya ................... duaları denir. Boşluk nasıl doldurulmalıdır?
a)Rabbena duaları                     b)tahiyyat duası          c)salavat duaları       d)amentü duası
22) I- Allah e melekleri,                       III-Siz de salâvat getirin
     II-Ey mü’minler                               IV-peygambere çok salâvat getirirler.
Yukarıdaki ayetin doğru sıralaması nasıl olmalıdır
a)  I-II-III-IV          b)II-III-I-IV       c)II-IV-I-III         D)I-IV-III-II
23)Aşağıda verilen isimlerinden hangisi Hz Muhammed’in çocuklarından biri değildir?
a)Ali          b)İbrahim          c)Zeynep         d)Fatıma 
24)Her yıl misan ayıda düzenlenen kutlu doğum haftası etkinlikleri kimin doğum günü için yapılmaktadır?
a)Hz Ebu Bekir         b)Mimar Sinan        c)Hz Muhammed         d)Mevlana
25)Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in ailesinin ekçin özelliklerinden değildir?
a)Hz Muhammed’in ailesinde yapılan iyilikler başa kakılırdı.
b)Öksüz ve yetimler gözetilirdi.
c)Misafirperver bir aileydi.
d)Komşularına değer verirlerdi.
26) “Allahümme salli ala muhamedin ve ala ali Muhammed ......................................ala ibrahime ve ala ali ali İbrahim inneke hamidun mecit” Salavat duasındaki boşluk nasıl doldurulmalıdır?
a)kema barekte                b)kema salleyte         c)ve ala ali Muhammed     d)ve ala ali ibrahim  
27)Hz Muhammed’in doğduğu ve vefat ettiği şehirler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğduğu Yer
Vefat Ettiği Yer
Mekke 
Taif 
Medine 
Mekke 
Mekke  
Medine 
Mekke 
Mersin 
a)
b)
c)
d)
 28)Peygamberimizi kabri hangi şehirde bulunmaktadır?
a)Mekke   b)Medine       c) Taif           d) Mersin 
29)Hz Muhammed kaç yaşında nerede peygamber olmuştur?
Yaşı 
Yer 
35
 Sevr mağarası
25
Hira mağarası
40 
Sevr mağarası
40 
Hira mağrası
a)
b)
c)
d
30)Peygamberimiz kaç yaşında vefat etmiştir?
a)25        b)40              c)53            d)63 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder